Magyar Isten-tudat

Mi az EGY-út Spirituális-elme Kontroll módszer, és mit érhetek el általa?

 

Az EGY-út Spirituális-elme Kontroll az Amerikai Silva féle Agykontroll Magyar továbbfejlesztése. Az EGYsÉG Magyar útja a végtelen útelágazások káoszában vergődő emberiségnek.

 

Az agy másfél kilónyi neuron-készlete, egy rideg csont-koponyába zárva csakis véges kapacitású lehetne – elménk mégsem jelzi soha, hogy betelt volna!!! A XXI. század agykutatása valamiféle végtelen,
„külső” tárolót sejt.

 

Jómagam, mint létezéskutató, médiumi nyitottsággal alkotó író, és végzett parapszichológus e „külső” tárolót a Lélek végtelen aurarétegeiben leltem meg – ezzel a „magasabb ÉN”, a Lélek, eddig soha nem tapasztalt erővel léphet be életünkbe!

 

A képi megjelenítés technikáját (a sorsformálás vágy-kivetítését) áthelyezzük a Lélek végtelen dimenziójába – és kiderül, hogy
a végtelenhez képest az elménk kihasználtsága eddig szorosan
közelített a nullához.

 

Az EGY-út Spirituális-elme Kontroll a 2010-ben kezdődött Vízöntőnek, a spirituális tudás korszakának EGYsÉG látásmód képlete, mellyel minden kereső, ésszerűen nyitott személy hatékonyan elérheti a független, méltóságteljes életirányítást,
egy szóval a LÉTIMÁDATOT!

 

 

A módszer egyedül Magyarul volt felismerhető, az ősi rovás-jelrendszer által megfejtve nyelvünk rejtett Isteni üzenetét. 
Az EGY-út módszer Magyar és mélyen spirituális – mégsem lesz soha vallási dogma; a vonatkozása pedig egyetemes érvényű, és sajátítható ki kizárólagosan a Magyarság számára!
 
* * * 
 Kit hívok szeretettel az EGY, pontosabban, 
az EGYsÉG útjára?

Azokat a keresőket, akik tudják, hogy az elme végtelen 
kapacitású,  ezt nemcsak tudják, 
de végre szeretnének is élni ezzel az erővel!

Mire tudom felhasználni az elmém 
határtalan képességeit?

A sorsom irányítására, vágyaim szerinti tudatossággal, 
s ráadásul minden külső érdek-befolyás nélkül! 
Ebbe nemcsak a jövő tudatos tervezése foglaltatik bele, 
hanem a teljes életúton biztosítható harmonikus egészség 
és a létezés minden Isteni pillanatának méltóságteljes imádata!

 

Nincs több megaláztatás,

idegen befolyás, "véletlen" sorscsapás!

 

Elérhető-e mindez segítség nélkül? 

Először is az EGY-út Spirituális-elme kontroll módszer
egy életre Ön mellé szegődik, biztos segítség- és támasz gyanánt! 
A kétnapos tanfolyamon elsajátíthatja a gyakorlati technikákat.
 A tréning hangos könyve pedig hasznos lesz az elmélyítésben!

Milyen gyakorlati technikákat ismerhetek meg?

1. Poláris mérlegelés – a teremtett lét kettős energiáit 
teszi érthetővé. Amit megismertünk, attól már nem félünk, 
és nyomban hasznosíthatjuk is!

2. Családfaoldás – feltárja a gondjaink családi örökségét. 
Nincs előző életes keresgélés; a valódi családfa mindenre 
választ és megoldást kínál.

3. Jövőtervezés – feltárja az idő valóságát. Átértékeli, és hasznosítja a múlt keserűségét. A jövő bevonzásához valós Lelki közreműködést nyújt. 

* * * 

Mit érhetek el az EGY-útján?

 

1.        A Lelki harmónia mindenkori, könnyed visszaállítását

2.        A méltóságtudat és az EGYéni tartás megerősítését

3.        A legfőbb alap, az önbecsülés, az öntisztelet stabilizálását

4.        Alázatmentes, őszinte tiszteletet a teljes teremtett világ iránt

5.        EGYéni szerepem tisztázását, mind fizikai, mind Lelki síkon

6.        Szárnyaló Lelki létimádatot, szabadon, érdekbefolyás nélkül

7.        A testi elmúlás és a Lelki feltámadás tényszerű átértékelését

8.        Médiumi csatornáim megtisztítását, az Akasha használatáért

9.        A Lelki intuíció és ismeretszerzés technikáinak tudatosítását

10.     Kapcsolatfelvételt a Lélekben már feltámadt szeretteimmel

11.     Többdimenziós segítségfogadást a feladataim megoldásakor

12.     A KÉTség, a FÉLelem megértésével visszajutást az EGY-be

13.     A betegség Lelki értelmezésével az egészség helyreállítását

14.     A szeretet-gyűlölet-tisztelet figyelemenergiáinak tisztázását

15.     A gyökerek épen tartását – a szülő-utód kölcsönös tiszteletét

16.     A vallási dogmák ésszerűsítését, tiszta tanaik hasznosítását

17.     Tiszta érzékelést a külvilág rejtett érdek-összefüggéseiben is

18.     EGYet értő hazafiságot, megosztásmentes jóléti politizálást

19.     Az ősi Magyar méltóság, a spirituális küldetés helyreállítását

20.     Magyar szavaink üzenetének megfejtését a rovásjelek által

21.     Az eltérő kultúrák tiszteletét, homogén, helybeli megőrzését

 

  

Az EGYet értők életre szóló tapasztalása az EGYsÉG útján

 

Mindenki más és más indíttatással jut el az EGYsÉG hurrá-élményéhez. Például, aki eddig is az Agykontroll méltán híres módszerét alkalmazva élt, tisztán fogja érteni az olyan homályos fogalmakat, mint a „kollektív tudattalan” és a „magasabb intelligencia”. S amikor segítséget remél bizonyos „magasabb” erőktől, akkor a legközelebbi és a leghatékonyabb „mesterhez” folyamodhat, a testét éltető, Isteni ÉN-hez, a saját Lelkéhez.

 

Mások, akik a Lélek kutatását és állítólagos „gyógyítását” végző szakemberek (para-, vagy modern pszichológus, pszichiáter, lelkész) az EGYsÉG szűrőjén keresztül értelmezve, már tisztában lesznek a Lélek valós Isteni jellegével. Hogy tudniillik a Lélek tökéletes, nem betegszik meg, és nem hibázik. Minden hiba, betegség és bűn forrása az Egó KÉTségei és FÉL-elem komplexusai vezérelte torzulat, eltévelygés az EGYsÉG-től.

 

Nemcsak a gyógyítást, de az öngyógyítást és a megelőzést is sokkal hatékonyabban végzi az EGYsÉG útján járó. A tünetei üzenetét az Egó dualitásában EGYszerűen fel fogja ismerni, és a cselekvő-változtató megoldás is könnyebben megszületik, ha a Lelki harmónia helyreáll. Az EGY-út módszer a depressziós mélypontból való továbblépést is igen hatékonyan segítő képlet!

 

Az EGYsÉG törvényének ismerete tiszta megértést nyújt a külvilág rejtett, olykor háttérérdekek által vezérelt kérdéseiben is. Aki nem foglalkozik tevőlegesen politikával, a számára is hasznos, ha a sorsa irányításából ki tudja zárni az idegen érdek-befolyást – méltóságtudata nemzeti szinten is tiszteletteljes lesz.

 

Az EGY útján járó aktív politikus ráébred a teljes nemzetének őszinte szolgálatára; azáltal, hogy felismeri a demokratikus álca mögé bújtatott aljas nemzetmegosztás EGYértelmű ártalmait. Az EGYsÉG útján értelmetlen a bal és jobb oldali vagylagos választás – mindkét fél értékeit egyesítve, az EGY-ÉN felelősen és EGYet értésben képviseli nemzete jóléti érdekeit. Széthúzás, versengés helyett kialakul a kölcsönös, méltóságteljes tisztelet!

 

Az EGY útján kérdéseink jó eséllyel nyernek választ

 

Amikor hiányos a tudásunk, nem ismerjük a felmerülő kérdések válaszait, KÉTségbe esünk, és kialakul a FÉLelem – ezek az életimádat ádáz hátráltatói! Éppen ezért az EGY-út módszer elsődleges lépése az ismeretszerzés, a teljes körű megértés.

 

Mindenek előtt tisztázzuk az EGYsÉG rendezőelvét, a teremtés legfőbb törvényét, hiszen az összes válasz ebből fakad. A fizikai lét a két ellentétes minőségű energia rezgésétől létezik, ezek a pozitív és a negatív energiák. A Jin&Jang szókapcsolat tökéletes szemléltető, értelmetlen új kifejezéseket keresni. A keresztény tanok dogmamentes értelmezése is nagy segítséget nyújt e két erő megértéséhez {a jó és a gonosz tudásának tiltott (?!) fája}.

 

Az EGY-út tréningen, illetve „Az EGY útja” című hangos könyvben a bizonyítás alapos és többrétű. Itt csak a lényeget ismertetem: a Jin és a Jang mindig különböző minőségű, ugyanakkor mindig abszolút egyenértékű.

Például a világosság, a nappal aktivitása egyenértékű a pihentető sötét éjszakával. A Jin és Jang méltósággal váltakozva, sohasem harcolva, tökéletes egészet alkotnak. Az EGYsÉG teljességéhez még tartozik valami: a két erő azonos forrása. A világosság és a sötétség forrása a fény. Hogy teremt a fény? Szabad áramlása világosságot szül, az akadályoztatása sötétséget. (A Jin sohase a forrás hiányából fakad, hanem az akadályoztatásából!) Együtt, ők hárman, a Jin, a Jang és a közös forrásuk alkotják a teremtés természetes „szentháromságát” – minden létező rendszerben!

 

Túlzás nélkül állíthatom, hogy a valós szentháromság megértése nem hagy nyitva egyetlen kérdést sem. Felsorolom azokat a felvetéseket, amelyekkel az EGYsÉG útján találkozhatunk, és amelyekre ésszerűen alátámasztható bizonyítékokat lelhetünk. Fontos előrebocsátanom, hogy az EGYsÉG útján kötelezően kétirányú vizsgálódást kell folytatni, tehát az EZO tér mellett az EXO tér is figyelmet kap, vagyis mind a belső-, mind a külső világ rejtett összefüggései feltárulkoznak. Íme a kérdések listája:

 

 1.    Az EGY útja és a HIT – Törekedjünk-e a tudásra, vagy a HIT többet ér? Van-e az EGY-út Spirituális-elme Kontrollnak Bibliai alátámasztása? A vallások elérhetetlen Istene megérthető-e, sőt, megtapasztalható-e? Megfejthetők-e a vallások valós tanai? A Jin&Jang Isteni tudása miért áll 2000 éve tiltólistán? A vallások miért odázzák el a létimádatot a ködös, távoli jövőbe?

2.    A valós szentháromság – Hogyan lesz a Jin és a Jang kettősségéből hármasság? Felfedezhető-e a teremtett világban e hármasság? A keresztény szentháromság dogma megállja-e a helyét? Lehet-e tisztán látni a menny és pokol kérdéskörében? Vannak-e ártó energiák a spirituális közegben? Miként hat a tökéletes Isteni energia, ha az Egó megbontja a sérthetetlen egységét?

3.    A tudomány és a parajelenségek – A XXI. század (illetve a Vízöntő korszak) tudománya miként igazolja az Isteni energiát? Van-e kapcsolat a kvantumfizika és a parajelenségek között? Ezotéria és racionalitás összefér-e? Alátámasztja-e a tudomány a Bibliai 120 éves életkilátásainkat?

4.    Agykontroll és a Lelki dimenzió – A racionalitás hogy viszonyul a spirituális tapasztaláshoz? Honnan ered az intuíció; és véletlen-e a rejtélyes egybeesés? Miért hatékonyabb az Agykontroll, ha átlép a Lélek-közegbe? Miért a képi megJELENítés az egyetemes Isteni nyelvezet?

5.    A háttérhatalomról – Igazolható-e valami ősi háttérerő, (már Krisztus előtt 150 óta), akik mindmáig tiltják és akadályozzák a valós spirituális tudást? Hogyan leplezhető le a titkos rend, ha ténylegesen titkos? Milyen figyelemelterelési módszerei vannak? Mely nemzeteket használja fel elsődlegesen a céljaira, és honnan meríti a személyi utánpótlást több, mint 2000 éve? Kihatással vannak-e a Magyarságra? Az egyéni életünkben függetlenedhetünk-e a befolyásuktól?

6.    A harc természete – Harcolni kell-e az ellenerőkkel, vagy legyünk alázatosak? A szeretet nevében folytatott 2000 éves harc miért nem győzte le még mindig a gonosz (Jin) oldalt? Sőt, egyre inkább erősödik valamennyi nemkívánatos dolog, ami ellen globális harcot folytatunk (drog, háború, terror, éhínség, szegénység, tiszteletlenség, idegengyűlölet…) – mi a tényleges ellenszer?

7.    A valós korszakváltás – Mi a háttere a Halak/Vízöntő asztrológiai korszakváltásának? Ki kell-e dobni a Halak-kor dogmáit az Isten-tudás keresésekor? Megújulhat-e a kereszténység, Vízöntőbeli megmaradásáért? Vajon az emberi rossz szokás most is megismétlődik-e, hogy tudniillik minden korszakváltást csakis az előző romjain tudunk elképzelni – elvetve minden korábbi hasznosat, jót?

8.    A családfáról – Hogy viszonyuljak a családfámhoz, önmagam megértéséért? Jelen van-e az életemben a menekülés, a gyökérelszakítás? Miért hagyja el a legtöbb fiatal idejekorán a szülői házat? Miért ártalmas az idegenbe menekülés, a gyökérelszakítás és mi a valós oka? Miként oldható fel az elődök problémáinak dominóhatása? Hogyan állítsam össze a saját élő családfámat, helyesen?

9.    A szeretet hatalma – Miért gondoljuk, hogy a szeretet mindent felülír és megold? Ugyanakkor a szeretet miért nem hatékony eszköz az eredményes megbocsátáshoz? Kezelhető-e párosként a szeretet és a gyűlölet? Ha igen, akkor (mint minden Jin&Jang párosnak) közös a forrása – de mi az?

10.          Megbocsátás az ártó szülőknek – A hatástalan szeretet-megbocsátás helyett, a szülőkkel kapcsolatban szembesülhetek-e a gyűlöletérzéssel – a szigorú keresztény tisztelet-dogma ellenében? Az EGY-út módszer hogy segít át a felvállalt gyűlöletből a harmonikus, tiszteletteljes elfogadásba? Helyreállítható-e a kölcsönös tisztelet a családfán? A tiszteletnek mi a helyes áramlási iránya?

11.          Az Egó és a spirituális elme – Az agykutatás mivel igazolja az agy végtelen tároló képességét? Miért tekinthető az elme egyértelműen spirituálisnak? Hogyan kerülnek a személyiségembe a KÉTség-programok? Mi a különbség a KÉTségek személyisége és az EGY-ÉN-is-ÉG között? A spirituális elme mely része az Egó? Hogyan tisztítsam meg az Egómat a KÉTségek akadályaitól?

12.          Hibáim és erényeim – Mit eredményez, ha a teremtett világ bármely részét elutasítom? Teljes lehetek-e a hibáimmal és az erényeimmel együtt? Hogyan hasznosíthatom a múltam negatívnak minősített emlékeit, a hibásnak vélt döntéseimet, az egykori tévedéseimet és a kerülőutakat?

13.          Kapcsolat Lelki Énemmel – Egy beavatott médium közvetítő csatornája mitől torzíthat? Miként tisztíthatom meg a saját csatornámat, hogy Lelkem minden jelzése érthetővé váljon? Megismerhető-e Lelkünk teljes kommunikációs eszköztára, köztük a betegségtünetek üzenetei is?

14.          Karma és reinkarnáció – Testi vagy Lelki feltámadás, avagy a reinkarnáció lenne a valóság? Az özön bizonyíték figyelembevételével lehetséges-e a karmikus visszatérés? Személyiségünk mely része hibázik, s mi lesz vele a halálban? Hogy hat a karma törvénye a jelen élet összefüggéseiben?

15.          Halál – Mi a célja a fizikai létnek, ha a végén megsemmisül a test? Amennyiben a halál az élet párja, kezelhetők-e két ellentétes minőségű létfolyamatként? Mi lenne, ha ténylegesen sikerülne legyőzni a halált, mint ahogyan azt a vallási dogma hirdeti? Megszűnhet-e végre a halál FÉL-elem?

16.          Az Isteni időtlenség – Mi lesz az idővel, a Lélek végtelen dimenziójában? Mit kezdhetek a nyomasztó múlt terhével, ha megfertőzi a jövőt? A múlt lepergett homokszemei hogyan szolgálják a jövőtervet? Az agymosás és a múlt-hamisítás hogy hat az egyén, illetve a nemzet jövőképére?

17.          Magyar küldetéstudat – Tényleg van-e Magyar küldetés? A Szív-csakra ápolása mellett miért a mienk még a Korona-csakra feladatköre is? Miként állhat helyre a Magyar múlt méltóságtudata? Igazolható-e a honfoglalás valótlansága? A Magyar EGYsÉGtudat hatással lehet-e globálisan?

18.          A Magyar rovásírás – Van-e az ősi rovásjeleknek egyedi jelentéstartalma? A jelek jobbról, avagy balról írva tárják fel a Magyar nyelv Isteni üzenetét? Létezhet-e eredményesebb írásmód? Mely rovásírásos Magyar szavak támasztják alá az EGY-út Spirituális-elme kontroll helyességét?

19.          Idegengyűlölet – Miért szűntették meg a tiszta nemzetállamokat? Miért ösztönzik a migrációt, az idegenek keveredését? Mit eredményez a nemzeti termelés kihelyezése a rabszolgaállamokba? Mi az a közös nevező, amely a nemzeti önbecsülés méltóságával tanít tisztelni az eltérő kultúrákat?

20.          Átkos demokrácia – Miért ragaszkodunk a demokráciához, a köztudottan legrosszabb politikai formához, hisz megosztja a társadalmat, ellentétet szít, és a vezetők felelősségét a népre hárítja? Létezhet-e az átkos demokrácia helyett más politika, a nép jóléte számára célravezetőbb? Például az EGO-krácia - életképes lehet?

21.           Az EGY-ÉN ereje – Az EGY-ÉN elég erős-e, sorsa irányításához? A háttérhatalom a tömegtől tart-e jobban, vagy az EGY-ÉN-től? Min változtassak a magabiztosságomért, és mitől tartózkodjam, mentesítve életem az érdekbefolyástól? Az EGY útján járó EGY-ÉN lehet-e hatással a közösségére?

22.          A depresszió oldása – A depresszió kizárólag agyi rendellenesség lenne – és csak a gyógyszer hoz megoldást? Feltérképezhetők-e okok a családfán, s ezek megoldhatók-e az EGY út módszerrel? Egy pszichoanalízisnek évekig el kell húzódnia, avagy akár órák alatt is elérhető a stabil harmónia?

23.          Empátia és a segítség – Miért csak olyanoknak segíthetek, akik kérik a segítséget? Hogy segítsek a szüleimnek és az idősebbeknek, ha nem hajlandók az ifjabb generációtól kérni? Hogyan legyek megértő, tiszteletteljes odafigyelő, hogy közben ne tegyem magamévá más baját, sirámait? 

 Ha úgy gondolja, hogy milyen jó is lenne, ha e temérdek kérdésnek csak egy töredékére tudnánk a biztos választ, egyértelmű, hogy Önnek is érdemes elsajátítani az EGY-út Spirituális-elme Kontroll módszerét, s meglátja, egyre kevesebb nyitott kérdése marad! 

A sorsa irányításába meg végképp nem fog senki beleszólni eztán!

Várom a tanfolyamon résztvevőként, avagy szervezőként, ha buzog Önben a segítő szándék. Hadd szélesedjék az EGY-et értők tábora!

 

 

 

Kezdőlap

 

 

 

 

 

 

Balogh László Imre
parapszichológus,
létezéskutató,
médium-író
h o n l a p j a

2009. április 5. óta

Egyutt az EGY-utjan: