Magyar Isten-tudat

7 egyszerű lépés a sikeres életimádatért!

 

 Az életünk során csupán két úton járhatunk 
– a megannyi útelágazás ellenére is: 

 

  1. Vannak, akik a harmónia útján haladnak – ők minden élethelyzetben, bizony, még a negatívban, a keserűben is, meglelik a számukra előre vivő hasznot; a sikeres életimádat felé vivő, kamatoztatható előnyöket; és mindig harc nélkül „nyernek”!
  2. Vannak, akik a diszharmónia útján botladoznak – ők még a sors által tálcán kínált lehetőségeket sem ragadják meg, mert mindenhez félelmet kötnek. Ők mindennel harcolnak, első számú ellenségük saját maguk egója… és minden „csatájuk” vesztes!

 

Nem kérdés, melyik útra szeretném Önt rásegíteni – illetve, ha azon jár, ott szilárdan megerősíteni! Nyilvánvaló, hogy a harmónia-siker útjára hívom, az EGYsÉG útjára!

Persze, ha rögeszmésen ragaszkodik a második úthoz, akkor a váltás olyan nehéz lesz, mint a könnyedén beszélt anyanyelve mellé egy más nép által könnyedén beszélt anyanyelv elsajátítása – kényszerből kínszenvedés idegen nyelvet tanulni, ugye? Ha Ön számára idegen a harmónia-siker útjának nyelvezete, de váltani szeretne, azt ne kényszerből tegye, hanem élvezettel, és a meghívóm szlogenje máris valós: 7 egyszerű lépés a sikeres életimádatért!

1. lépés  Kezdjük a legfőbb kérdés tisztázásával: teremtés, vagy véletlen evolúció áll az intelligens elme létrejötte mögött? Ha az evolúcióban hisz, akkor soha nem fogja megérteni a belső megérzéseit, és soha nem fogja sikeresen kamatoztatni a magasabb Én valódi-isteni képességeit. Gondolkodott már azon, miként került a legprimitívebb egysejtűbe is az összetett, intelligens DNS program? Ha az okozat intelligens a tervező ok ne lenne az? (Az intelligens energia istenképe érthetően letisztult, dogmamentes!)

Az EGY-út Spirituális-elme kontroll módszere e kérdéskört maradéktalanul tisztázza!

2. lépés  Ismerje meg a fizikai világ valódi „szentháromságát”: a környezetünkben kivétel nélkül minden a kétpólusú energiáknak (Jin & Jang) köszönheti a létezését! Nagyon fontos tudni, hogy e két ellentétes minőségű (fizikai-, érzelmi-, politikai-…) erő mindig közös forrásból táplálkozik – így áll össze a z EGYsÉG hármassága. Ha ebben a hármas egység-rendszerben nem lát tisztán, örökké a szeretet-jó oldal iránt fog vágyakozni, és a fel nem dolgozott gyűlölete letaszítja az EGY harmónia-siker útjáról!

Az EGY-út Spirituális-elme kontroll módszere e kérdéskört maradéktalanul tisztázza!

3. lépés  Tárja fel elméje kettős kódolását. Észre vette már, hogy a nagyszerű dolgok általában milyen EGYszerűek? Vajon mégis miért oly nehéz, már-már képtelenség felismerni és megérteni őket? Mert a tudatunkat a „KÉTség FÉL-elme” programokkal alakították ki a nevelésünk során; emiatt az Egó számára rendkívüli feladat átlátni az EGYsÉG harmónia-összefüggéseit. Magyar nyelvünk üresnek tűnő szójátékai mellett az ősi rovásírás egyedi megfejtése is segít elsajátítani a két-agyféltekés látásmódot.

Az EGY-út Spirituális-elme kontroll módszere e kérdéskört maradéktalanul tisztázza!

4. lépés  Ismerje meg a harc természetét – rendkívüli fontosságú kérdés, ugyanis az elméje kettős működése egy életen át KÉTségbe ejtő csatározásba kényszerítheti Önt! Észre vette már, hogy a gonoszság és a gyűlölet, az ellene folytatott ádáz harc ellenére egyre csak erősödik, ahelyett, hogy (akár a keresztényi) szeretet legyőzte volna?! A „titok” a szeretet-gyűlölet közös forrásában, a tiszteletteljes figyelemenergia helyes alkalmazásában rejlik – s a feszültség globálisan, s családon belül egyaránt feloldódik!

Az EGY-út Spirituális-elme kontroll módszere e kérdéskört maradéktalanul tisztázza!

5. lépés  Kutassa fel az egyéni problémái eredetét!
Vajon miért van annyi éretlenül elkövetett házasság és a gyermekáldást nem tisztelő válás? Mi ellen szól a gyermeki lázadás, a harc, a menekülés és a drogok bevonzása? Miért ugrott élre a depresszió? Az okok, a tettesek és az időpont adott: gyerekkorunkban a szüleink FÉL-ELME tele rakta a személyiségünket KÉTséggel! A megoldást a családfa ismerete, a megértése és a megbocsátás jelenti! (Érdemes körüljárni a „reinkarnációs” terápia álhatékonyságát!)

Az EGY-út Spirituális-elme kontroll módszere e kérdéskört maradéktalanul tisztázza!

6. lépés  Feloldva a családfa feszültségét, végre önmaga irányíthatja a saját sorsát! Csakhogy hatékony jövőtervezést kizárólag az idő helyes értelmezésével lehet elérni! A két-agyféltekés gondolkodás által a múlt és a jövő befolyásolható – miközben e két idősíkról elhitetik, hogy már-, illetve még nem is létezik! Értékelje át a múltat: a keserű lenyomatait érlelje bölcsességforrássá – ezáltal kitágítja a jövő lehetőségeit.
A jövő vágyképei létező energiaforrásként hatnak, folyamatosan éltetve a jelen imádatát.  

Az EGY-út Spirituális-elme kontroll módszere e kérdéskört maradéktalanul tisztázza!

7. lépés  Lásson tisztán (már-már megvilágosodottan) „belül” és „kívül” egyaránt! Végezzen teljes dogma-mentesítést mindkét dimenzióban: a vallási hitvilág mellett letisztul a politikai megosztás lényege is (áldemokrácia az ősi háttérhatalom kezében). Az Egó KÉTség-programjait semlegesítve, a közvetítő csatornái megtisztulnak, így a párbeszéd és a Lelki ÉN segítsége aktivizálódik – megérti a vágyképek megvalósulása mögötti Lelki közreműködés mibenlétét (a Silva féle Agykontroll is újra életre kel).

Az EGY-út Spirituális-elme kontroll módszere e kérdéskört maradéktalanul tisztázza!

* * *

Magyarságunk közelebb visz az EGYsÉG megfejtéséhez: nyelvünkben kódoltan ott az Isteni út üzenete – az ősi rovásírásunk egyedi értelmezése pedig már-már kódfejtésként működik: a függőleges írása révén a jelek jelentése feltárja a szavaink spirituális üzenetét.

Az EGY-út Spirituális-elme kontroll mégsem sajátítható ki a Magyarságnak: gyakorlati technikái globálisan érvényesek, és feltárják a népek EGY-et értésének közös nevezőjét!

* * *

A kétnapos Egy-út tréningen elsajátítható 3 gyakorlati technika segítségével a Lelki egyensúlya megszilárdul, méltóságtudata helyreáll, így a sorsa irányítását végre biztonsággal saját kézben tudhatja, kizárva minden külső érdekbefolyást! A depressziós mélypont nemcsak az Ön számára lesz ismeretlen, de környezetében mindenkinek segíthet – csakis kérésre!!!

1. Poláris Mérlegelés – minden felmerülő kihívás és feladat ezentúl Önt szolgálja; a kétpólusú energiák harca helyett eléri a harmónia méltóságtudatát!

2.  Családfaoldás – az elődei öröksége nem keseríti tovább az életét és nem kényszerül menekülésre; ezentúl a reinkarnáció önámítása fel sem merül, helyette valós problémafeltárást és eredményes feldolgozást végez majd – elvégre a gondok gyökere a családfán felismerhető!

3. Jövőtervezés – a gondolat ereje nem csak üres szlogen többé, hanem hasznosítható spirituális erőmű – Isteni Lelke látványosan segíti vágyai megvalósulását, FÉL-elem nélkül!  Átértékeléssel a teljes múlt a jövőtervezés bölcsességforrásává alakul, még az egykor keserű élmények, s a hibás döntések is – egyetlen élményt, egyetlen percet sem ítélünk ártónak soha!

* * *

Az EGY-út Spirituális-elme kontroll módszere „Az EGY útja” című könyvből is elsajátítható – a hangos-képes melléklete tanfolyamélményt nyújt és hasznos az elmélyítésben is!
Ám a valódi interaktivitást és a gyors befogadást csakis
az EGY-út Spirituális-elme kontroll tréningen érheti el.

 

 Szeretném elsajátítani az EGY-út módszert! 

Balogh László Imre médium-író, létezéskutató, parapszichológus 

 ide kattintva írhat nekem személyes e-mailt, és

telefonon is bármikor elér:

 

+36 20 580 1956

 

Balogh László Imre
parapszichológus,
létezéskutató,
médium-író
h o n l a p j a

2009. április 5. óta

Egyutt az EGY-utjan: