Magyar Isten-tudat

Az EGY-út,
Spirituális-elme Kontroll módszer honlapja
 

 

 

 

 EGY-út Spirituális-elme kontroll

A mindenkor könnyedén helyreállítható
Lelki harmónia, a méltóságtudat
és a teljes lét imádatának
gyakorlati módszere

A sorsomat végre ÉN irányíthatom, sikeresen, az Isteni Lelkem szerint!!!

Kidolgozta, oktatja: Balogh László Imre médium-író, létezéskutató, parapszichológus; ( +36 20 580 1956) 

 

Ismerd meg önMAGad

– TE irányítsd sorsodat! 

 

  * * *

A racionális elme kihasználtsága 2-3 %! Elgondolkodott már azon, hogy mennyire bővíthető a tudat sors-teremtő ereje, ha a magasabb Lelki ÉN közreműködése végre tudatosan bekapcsolódik?

A SPIRITUÁLIS ELME SORSTEREMTŐ EREJE A VÉGTELENHEZ KÖZELÍT!

E tudatosító spirituális nyitást és megerősödést kínálja az új Magyar elmekontroll módszer:

megismerés – megértés – méltóságteljes sorsirányítás, külső érdekbefolyás nélkül!

  

Ismerd meg önMAGad – TE irányítsd sorsodat!

  E hangzatos szlogent az EGY-út Spirituális-elme kontroll gyakorlati tartalommal tölti meg!

 

 * * *

 

 Az EGY-út Spirituális-elme Kontroll módszer
részleteiről és számtalan kérdésről, amelyekre az 
EGYsÉG útján jó eséllyel kapunk választ,

  ITTolvashat.

 

 * * *

7 egyszerű lépés a sikeres életimádatért!

 a 7 lépésről ITT 

 

* * *

Az EGYsÉG útján szerzett tapasztalatait, építő gondolatait,
véleményét írja meg nekem e-mailben:

aquarius-2010@hotmail.com és ITT közzéteszem.

 

 

 * * *

Az EGY-út tréning hangos tankönyve
CD melléklettel megrendelhető. Ára 3210 Ft.

 aquarius-2010@hotmail.com

+36 20 580 1956

A könyv részleteit ide kattintva megismerheti

 

 

AVízöntő az Istentudás korszaka 

Lelkileg éreznünk, és ésszerűen tudnunk kell,
hogy 2010-től a világ milyen irányban változik
- és a Vízöntőben
az EGYet-értő Magyarság
megerősítheti
az Isteni emberiség méltóságtudatát!

    A Föld szívcsakrájának őre  és táplálója - a Magyar Nemzet


Őseink tudták, Isten szent feladattal teremtette a Magyar Nemzetet a Kárpát-medencébe: óvni és megőrizni  az élő Földet és hirdetni a MIND-EGY ISTEN,
a MIND-EN-s-ÉG, az EGY-et értést
és az EGYsÉG tudását.


    A háttérhatalom szétdarabolta a szent földet, ám a Magyar, Nemzettársai ölelésében nemhogy gyengébb, de még inkább erős hatóerő lett!
Magyar őseink Isten-tudatának felelevenítése révén helyreállított méltóságtudattal hirdetjük a nagyvilágnak Isten EGYségét,
az emberiség közös Isteni eredetét!

 Magyar Vízöntő Könyv

 A z   I s t e n - t u d á s   ú j s z ö v e t s é g e

Az EGYet-értők Magyar Ősközösségének könyve

Ez a szokatlan könyv egyedülálló módon bontja ki a Szent Bibliába rejtett, sorok mögötti üzenetet, segítségül hívva a ~10 ezer éves Magyar - Székely rovásírást; annak is egy meglepő, újszerű megfejtését.

A könyv gondolatfelvetése a gyakorlatba helyezi át a Benső Istennel való napi kapcsolattartást, megerősítve az egyéni méltóságtudatot, helyreállítva a test és a szellem egészségét, megértve a spirituális-
és az anyagi világ összefüggéseit.

Az Isteni közös eredet nemcsak a Magyar Nemzet megosztottságának vet véget, de példamutató Istentiszteletünk révén megmenthetjük
a 2010-ben a Vízöntőbe lépő Szent Emberiséget is!

Tegyünk is ezért! A Lélek segít a mi erőtelenségünkben!

Amennyiben Ön is meg szeretné érteni a keresztény Egy-istenhit/istenfélelem és az Isteni EGY tudása közti különbséget, e könyv nem hiányozhat az Ön kezéből se!

Ára 2010 Ft 

                                      * * *


Az ősi Magyar

rovásírás titkos

üzenete


A háttérhatalom ellenünk folytatott Nemzetrombolása ellenére, - hála az Isteni gondoskodásnak - a Magyar Nemzet ősi rovásírásának üzenete máig fennmaradt, és él, tanít!

A rovásírás titkának sajátos megfejtése révén Magyar szavaink egyszerre Isteni nyelven kezdenek zengeni:
 
A rovásírás titka

 

Elég volt a vitából, hogy most akkor balról jobbra, vagy jobbról balra kell írni! És közben észre sem vesszük, hogy a jeleknek spirituális töltetük és racionális jelentésük van, mely révén a Magyar nyelv páratlan szavai végre feltárják Isteni üzenetüket. A jelek függőlegesen egymáshoz kapcsolódnak, és az értelmük összeolvasva feltárják a szó üzenetét.

Ez tény, és nem feltételezés!

 

 

Balogh László Imre
parapszichológus,
létezéskutató,
médium-író
h o n l a p j a

2009. április 5. óta

Egyutt az EGY-utjan: